Ad Top Header

شرکت ایمن تاج جهت تسهیل دریافت فیش حقوقی پرسنل شرکت اقدام به راه اندازی سامانه فیش حقوقی آنلاین نموده است.

از این پس پرسنل محترم شرکت میتوانند با استفاده از این سامانه فیش حقوقی خود را مشاهده کرده و از آن نسخه چاپی تهیه نمایید. همچنین میتوانید درخواست ها خود را ثبت نمایید. و یا میتوانید هر گونه انتقاد ، یا پیشنهادی که دارید از طریق فرم انتقادات و پیشنهادات برای مدیریت ارسال نمایید.


جهت ورود به سامانه بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.