Ad Top Header
اطلاعیه ها

اطلاعیه ها (1)

«فراخوان جذب نیرو »

شرکت ایمن تاج شمال به منظور تامین خدمات تخصصی مورد نیاز طرح کوهورت در شهرستان ساری در نظر دارد تعداد12 نفر از افراد واجدشرایط را از طریق برگزاری مصاحبه و سایر مراحل قانونی به صورت شرکتی (خرید خدمات ) بکارگیری نمايد.

پربازدید ترین ها